Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
uchazečů konajících JPZ v náhradním termínu

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
v řádném termínu

obor "obchodní akademie" 63-41-M/02 (PDF)

obor "ekonomické lyceum" 78-42-M/02 (PDF)

- formulář ODVOLÁNÍ proti nepřijetí  (DOC)

Nepřijatí uchazeči, kteří mají zájem o studium na OA, nechť neprodleně kontaktují školu na tel. 384361539 nebo 725460823, kde budou informováni o dalším postupu v rámci odvolání (formulář ke stažení ZDE).

 


Pravidla pro přijímání ke studiu pro školní rok 2019/2020

Pro školní rok 2019/2020 přijímáme:

  • 30 žáků na obor 63-41-M/02 obchodní akademie
  • 30 žáků na obor 78-42-M/02 ekonomické lyceum

K přijetí je nutné splnit následující podmínky:

  1. mít ukončené základní vzdělání,
  2. poskytnout studijní výsledky z 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku ZŠ,
  3. vykonat jednotnou přijímací zkoušku.

Přihlášku/přihlášky je třeba podat do 1. března 2019 včetně.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky proběhne:

  • 12. 4. 2019 - 1. termín 1. kola
  • 15. 4. 2019 - 2. termín 1. kola

Ke stažení:

Tiskopis přihlášky obdržíte od své základní školy, příp. na stránkách CermatuMŠMT nebo Jihočeského kraje. Pokud stahujete formulář přihlášky z internetu, ověřte si u svého výchovného poradce, že používáte aktuální přihlášku!

Uchazečům o studium nabízíme přípravný test z českého jazyka a matematiky k JPZ. Termín a podmínky upřesníme při podání přihlášky ke studiu (předběžně: některé sobotní dopoledne začátkem dubna 2019).

Se svými dotazy nás neváhejte oslovit na tel. 384361539 (sekretariát) nebo 725460823 (ředitel školy).

 

 

 

Přijímací řízení

Jazyková škola

Kurzy a semináře

Prezentační prostory

Projekty

Získejte kvalitní vzdělání se zaměřením na podnikání, ekonomiku a cizí jazyky. Připravíme Vás i ke studiu na VŠ. Studium na OA TGM bude Vaše první dobrá investice...

získat více infromací

Nabízíme celou řadu typů jazykových kurzů pro začátečníky i pokročilé, můžete u nás složit státní jazykové zkoušky, včetně zkoušky z češtiny pro cizince...

získat více infromací

Vždy je něco nového, čemu se můžete naučit nebo v čem se můžete zdokonalit. Vyberte si z naší nabídky odborných kurzů...

získat více infromací

Hledáte vhodné prostory pro Vaše školení, semináře, kurzy či jiné firemní akce? Chcete je spojit s odpočinkem a zábavou? Můžete spojit jedno s druhým...

získat více infromací

Informace o projektech minulých, současných i budoucích... Digitální učební materiály (DUM), eTwinning atd.

získat více infromací